En cykeltur längs banvallen mellan Övertorneå och Karungi.

En av broarna mellan Övertorneå och Karungi.

För drygt hundra år sedan, eller närmare bestämt år 1914 så öppnades den cirka 47 kilometer långa järnvägen längs Torneälven mellan Karungi och Övertorneå. Men 1984 tog en epok slut då persontrafiken lades ner på järnvägen mellan Övertorneå och Karungi och 1986 lades även godstrafiken ner på den aktuella järnvägen. Redan efter mindre än tio år efter nedläggningen av persontrafiken rev man upp spåret på sträckan, vilket skedde 1992.

Förra året så gjorde jag ju en dressintur längs den gamla Haparandabanan mellan Morjärv och Haparanda, en järnväg som också så småningom hade lagts ned, vilket dock skedde betydligt senare, närmare bestämt i december 2012. Men mellan Haparanda och Morjärv ligger spåren ännu kvar och anledningen till dess nedläggning var en så positiv sak som att man då hade byggt en ny järnväg till Haparanda som ersatte den gamla banan.

Även om tågtrafiken lades ner mellan Övertorneå och Karungi redan innan jag var föddes så tyckte jag att det vore intressant att se hur mycket järnvägsrelaterat som finns kvar efter banvallen fortfarande. Så fredagen den 7:e oktober i år så tog jag med mig cykeln i bilen till Övertorneåtrakten för att kunna ta en cykeltur längs den gamla banvallen en fin höstdag, eftersom att det inte gick att trampa dressin där då spåret ju sedan länge är borta.

Eftersom att jag parkerade och övernattat vid Luppioberget som ligger någon mil söder om Övertorneå så började min cykeltur där, genom att jag först tog mig ner till banvallen och sedan följde jag banvallen in till Övertorneå. Efter en stund i Övertorneå så följde jag sedan till största delen banvallen söderut till Karungi där jag i skymningsljuset tog en titt på såväl stationsområdet och den lilla orten Karungi. Cykelturen tillbaka till bilen vid Luppioberget skedde till största delen längs väg 99, som är den riksväg i Sverige med högst vägnummer och som går mellan Haparanda och Karesuando, via bland annat Övertorneå och Pajala.

Jag presenterar resan i form av två bildspel här nedan med tillhörande bildtexter, där bilderna följer järnvägens sträckning från Övertorneå i norr till Karungi i söder, även om inte bilderna är exakt i den geografiska ordningen då en del bilder är från ungefär samma plats och då jag istället har prioriterat en annan ordning på bilderna. Bilderna är även tagna i olika väderstreck om vartannat. Där det första bildspelet tar slut så tar istället det andra bildspelet vid.

Om någon är intresserad att även se min dressintur som jag gjorde sommaren 2015 mellan Morjärv och Haparanda så la jag upp den turen så väl på Facebook och på Svenska Järnvägsklubbens järnvägsforum ”Postvagnen”.
För att se den dressinturen på Facebook klicka här och för att istället se den på Svenska Järnvägsklubbens forum ”Postvagnen” klicka här.

/Fredrik

Bilder del 1 av 2.

Banans norra ändpunkt var Övertorneå... ...där stationshuset ännu är kvar... ...och är i ett gott skick. I Övertorneå finns en hel del detaljer kvar som vittnar om att det är ett gammalt stationsområde,... ...inte minst skvallrar ju perrongen och stationens skyltförsedda fasad om det. Även stationens ställverk finns kvar... ...vid plattformen. Ett enkelt ställverk... ...med tillhörande spårplan... ...och olika manöverreglage... ...som inte lär ha kommit till nytta på många år. Som denna vev till en linmanövrerad växel minner om tider som varit. Andra detaljer från stationsområdet... ...som också minner om tiden som flytt. Detaljer från lindriven... ...växelmanövrering... ...i Övertorneå. Detta lär vara ett gammalt lokstall som har byggts ihop med andra byggnader... ...på senare år. Området kring lokstallel kändes en aning rörigt,... ...då det även pågick en del vägarbeten... ... i detta område då jag var där. Likaså var det många uppställda fordon i detta område. Arbeten av olika slag... ...pågick i området kring det före detta lokstallet. Längst i norr finns några meter spår och en stoppbock... ...ännu kvar... ...som ett minne... ...från förr. I södra änden av bangården finns lastkaj... ...och några äldre byggnader finns strax bortanför lastkajen. På denna bild som är tagen norrut ser man lastkajen till vänster och längre bort i denna bild skymtar stationshuset. En bild tagen mot norr som visar en spårfattig bangård i Övertorneå. I stationsområdets södra ände finn denna viadukt varpå vägen till Finland går. Vilken vi nu ser i riktning söderut. När man tagit sig under viadukten och istället tittar mot norr, kan man även se stolpen där infartssignalen till Övertorneå lär ha varit placerad. Invid infartsignalens stolpe finns denna gamla telefonklenod, vars bäst före datum lär vara passerat sedan länge. När man följer banvallen söderut... ...varierar dess underlag som för dagen är min cykelväg. Järnvägen följer i stort riksväg 99 och Torneälven, som här skymtar till vänster, även om avståndet till såväl riksväg och älv varier en del emellanåt. Vyerna varierade... ...och ibland såg man älven på nära håll. En av de mer tydliga tecknen från järnvägens tid var att det ännu satt kvar många bantelefoner med tillhörande teleonskyltar längs banvallen. Banvallen passerar jordbrukstrakter... ...och bäckar. Denna bilden föreställer inte banvallen utan en landsväg som gått alldeles invid banvallen, men nu verkar vägen har fått en nyare sträckning lite mer västerut, så både väg och banvall vilar i lugnet. En skylt med ett T på, som märkt ut platsen för en bantelefon. Banvallen har fått en ny uppgift som skoterled här. En trött bantelefon... ...och en telfonskylt som fått en ny placering. Några älgpass fann jag också längs banvallen, även om detta var det enda som verkligen stod mitt på banvallen. Även en älgjägare såg jag till under min tur. En tornedalsgård. Lantbruken är många i Torneälvens dalgång. Då närmar vi oss bron över Armasjoki. Bron över Armasjoki... ...bjuder på fin utsikt åt öster... ...och på dess västra sida finns riksväg 99 på sin bro. Bron sedd från sidan. Invid bron finns även en lite grillplats. Detta är den strörsta järnvägsbron mellan Övertorneå och Karungi. Ett gammalt utslitet hus, heter en låttitel som Svenne Rubins framför och den låttiteln lär kunna passa in på detta gamla hus. Luppios stationsområde... ...med några olika byggnader... ...och perrong. Stationtionsområdet ligger... ...inklämt mellan... ...banvallen som går utanför godsmagasinet... ...och landsvägen som går på andra sidan huset. Godsmagasiet och stationshuset sitter ihop. I närheten finns även denna stora byggnad som ser ut att vara en före detta skolbyggnad. Strax söder om stationsbyggnaden... ...finns en lastkaj... ...som naturen börjar på att dölja. Ett gammalt hus passeras. Hösten har kommit till Tornedalen. En bäck passeras igen. Små stugor invid banvallen. Längs banvallen finns det bänkar på några ställen där man kan sitta och njuta av naturen. Helt plötsligt så blev banvallen en relativt fin grusväg. Men här blev det till att göra en kort avstickare från banvallen, då den hade blivit en gräsmatta. En lastkaj i Hedenäset. På stationsområdet i Hedenäset... ...finns ingen station kvar... ...men istället har man ordningställt... ...en grillplats. Växeldelar i Hedenäset. I Hedenäset finns skolor, men lanthandeln som skymtar på bilden... ...är stängd sedan flera år. Denna bilden är dock tagen tidigare i år. Bymiljöer... ...som passeras... ...invid banvallen... ...under min cykelutflykt. Träindustrin Betulafog AB... ...som håller till i Hedenäset... ...har sina lokaler alldeles invid banvallen. Kyrkvägen som bland annat leder till Hietaniemi kyrka går över denna viadukt. Vägen över viadukten är inte så bred. Utsikt från viadukten. Kyrkvägen går genom bymiljön. Viadukten är tillverkad av betong. Turen fortsätter genom skog... ...och över vatten. Skogen har kommit tätt inpå banvallen. Fortsätt gärna följa min resan ner mot Karungi genom att titta på bilderna i nästa bildspel.

Bilder del 2 av 2.

En skärning passeras. En husbåt är uppdragen på land. Bäckestas stationsområde med en perrong i slyn och ett slitet stationshus... ...och uthus. Det är ju tråkigt att se... ...att många hus håller på att förfalla,... ...men ännu står de kvar... ...och bjuder på lite järnvägshistoria. En telefonpost... ...som var upplåst... En annan liten sak. En till bro passeras... ...denna höstdag. Banvallen verkar fortfarande användad för telefoni och fiberkablar. Kan detta kanske vara en rest av en kurvradietavla? Banvallsnära... ...bebyggelse passeras... ...på min tur... ...söderut. En bro till passeras... ...och på andra sidan den fina Torneälven skymtar Finland. En bastubyggnad invid Torneälven, något som ju inte alls är annat än naturligt då vi befinner oss i Tornedalen, som lär vara den del av Sverige där bastukulturen är som störst. Jag närmar mig Risuddens stationsområde. Det är ju roligt att se att stationshuset... ...i Risudden är i fint skick... ...och att någon verkar se till... ...att underhålla byggnaderna... ...som hör till stationsområdet. Även här finns en perrong kvar. Risudden... ...en höstdag i oktober. Fler ställen... ...passeras... ...genom Tornedalen. En hög med slipers. Ett stort vitt hus från en tid som flytt. Här håller man på och gräver i banvallen under en längre sträcka. Troligen lägger man ner fiberkabel för bredband skulle jag tro. En rastplats vid banvallen intill Torneälven som är populär för fiske. Grävmaskinen arbetar längs banvallen. En kraftledning korsar älven... ...och banvallen,... ...som här är relativt nygrävd... ...och därmed lite mjuk och jobbig att cykla på. Banvallen korsar riksväg 99... ...på sin vidare väg. En kurvradietavla, lär detta vara. Banvallen... ...passerar ännu ett älgpass... ...i skogen. En rastkoja som antagligen man fått flytta på i samband med grävarbetena... ...i området. En koja i skogen. Några gamla husvagnar i skogen. Skogen... ...tätnar. En gård väster om banvallen... ...och en bondgård öster om banvallen. Banvallen korsar en hage som inte verkar användas för tillfället, då staketet inte är helt uppsatt. En lastkaj. På väg genom ett... ...jordbrukslandskap. I byn Korpikylä passerar banvallen nedanför Harjugården som är ett gästhem i en före detta skola. Ännu en telefonstolpe. Banvellen går som genom en allé... ...i naturen. Ytterliggare en bro... ...över ett vattendrag. Rälsdetaljer, som antagligen har fungerat som urspårningsräler på bron. Nu har jag kommit fram till en lite mera svårframkomlig etapp av banvallen... ...där man bland annat gjort ett dike över banvallen. Bebyggelse har kommit nära banvallen. Ett fågelbord. En maskin som ersatt dieselloken på banvallen. Röda stugor. Ett lantbruksfordon är parkerat på banvallen. En stenbro. Banvallen... ...upptas här av fler och fler grejer. Här kommer banvallen ut... ...mot riksväg 99 i norra delarna av Karungitrakten. Eller närmare bestämt vid Lövheden. Därifrån lyckades jag inte finna banvallen längre. Detta lär bero på att man i alla fall till en del byggt den nya vägen genom Karungi över banvallen. På denna bilden ser man en del av den gamla vägen som här framme bara tar slut. Här kommer landsvägen (som lär vara mer eller mindre byggd på banvallen) fram till stationsområdet i Karungi, där järnvägen från Övertorneå tidigare anslutit till den gamla Haparandabanan. Här på bangården i Karungi lär spåret mot Övertorneå tidigare ha anslutit till de övriga spåren på den spårrika bangården. Stationshuset i Karungi är inte i något vidare skick. Ställverket har tidigare stått intill stiationshusets vägg, men numera står det en bit ifrån stationshuset. Men är man sugen på stationshuset, så finns det till salu via mäklare på bland annat www.blocket.se Prislappen är satt till 100000 kr. Men det verkar inte vara så lättsålt, så kanske finns prutmån? Det är synd att många stationshus mellan Övertorneå och Haparanda är... ...så nedslitna. Men tyvärr är ju huspriserna i dessa trakter inte så höga... ...så det lär ju inte vara allt för roligt att kosta på husen allt för mycket, speciellt inte när man kan hitta andra fina hus för småpengar. I Bakgrunden på bilden skymtar ett finare bostadshus. Ett uthus i Karungi. Ännu en byggnad på stationsområdet. Det numera fristående ställverket i Karungi. Ställverket bekräftar även det att det funnits en anslutande järnväg till Övertorneå från Karungi. Ställverket i Karungi, vars leveransår ser ut att vara 1941. Det finns många spår i Karungi. Vill man se fler bilder från stationsområdet i Karungi så kan ni titta på bilderna från min dressintur som jag gjorde förra året på gamla Haparandabanan. Nu följer några bilder från byn Karungi. Den före detta affären i Karungi... ...är nedlagd. I Karungi finns Karl Gustavs kyrka, som är en kyrka som är byggd i slutet av 1700-talet. Brandstationen i Karungi. Kvällen har kommit till Karungi och jag ger mig av norrut igen. Tackar för att ni tog er tid att titta på bilderna!

Kommentera gärna:

 • Torbjörn Lidberg Boden • 5 januari 2017 05:20:33
  Fint dokumenterat och fina bilder
 • Tackar! /Fredrik Tysk

  12 januari 2017 15:24:08

 • Fredrik Bärthel • 22 oktober 2016 11:13:58
  Är detta den gamla hållplatskuren i Norra Niemis - en hållplats som låg 1 km norr om Luppio
 • Tyvärr vet jag inte hur det ligger till med den saken. Men med tanke på skylten på byggnaden på 53:e bilden i andra bildspelet så verkar det ju inte vara omöjligt att det är hållplatskuren som flyttats söderut. /Fredrik Tysk

  22 oktober 2016 20:14:28

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln

Allmänt
blogglista.se